Time flies

Time flies when you have fun!

Well... fun hebben we niet altijd (gelukkig wel genoeg :)), maar de tijd vliegt zeker voorbij en dat is een goed teken! Zo langzamerhand beginnen we hier te settelen en vinden we steeds meer onze weg. De jongens gaan naar een lokale school en ze doen het boven verwachting goed, daar zijn we erg dankbaar voor. Raffael heeft het erg naar zijn zin en Tobias noemt school 'gemiddeld'. Hij leert momenteel Roemeens, Engels en Russisch tegelijk... Die laatste taal was niet helemaal de bedoeling, maar zijn lerares blijft consequent Russisch tegen hem spreken omdat Ruben en ik ook Russische spreken. Maar ja, de jongens niet, het is juist de bedoeling dat zij goed Roemeens leren! Dus daar moeten we het binnenkort nog even met haar over hebben :). Buiten dit doen de juffen het echt super, ze doen van alles om het de jongens zo makkelijk mogelijk te maken en ook hun klasgenootjes proberen hun zo goed mogelijk te helpen. Vanavond hebben we de eerste Moldavische Kinderen Voor Kinderen gehoord, zo grappig. Die lieten ze op school zien bij Tobias in de klas. Maar niet op het digibord zoals ze gewend waren in Techum, want ze hebben alleen een krijtbord :). Het niveau ligt hier trouwens een stuk hoger dan we van school in Nederland gewend waren. Vooral het rekenonderwijs is sterk ontwikkeld, maar ook qua Engels en schrijven zijn ze serieus bezig. Tobias kwam vorige week thuis met een, in het Roemeens, geschreven brief die begon met plaatsnaam + datum, en daarna 'beste ouders' enz enz. En op het einde een officiële afsluiting. Volgens mij leerde ik de opmaak van een brief pas in klas 1 van de middelbare school haha. 

Ruben en ik hebben vandaag een gesprek bij OM gehad over het werk dat Ruben zal gaan doen. We zitten nu nog in de taal- en cultuurtrainingsfase, maar over een tijdje gaat Ruben aan het werk. Hier heeft hij heel veel zin in, er zijn mooie projecten gaande om de werkgelegenheid hier te stimuleren! Bijzonder om te horen op welke manieren er hulp geboden wordt aan de bevolking en welke plannen er nog in de ontwikkelfase zijn. Binnenkort zullen we hier meer over vertellen maar voor nu wacht me eerst nog een bult huiswerk om af te maken... :).